میلاد فرخنده امام اول و وصی پیامبر رحمت (ص) حضرت علی (ع) و همینطور

روز پدر بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد


313, یا علی, جانم فدای رهبر