همایش علمداران سایبری یزد

اولین همایش فعالین فضای مجازی استان یزد روز پنج شنبه مورخ هشتم دیماه 1390 در سالن همایش های فرهنگسرای غدیر با حضور فعالین عرصه فضای مجازی استان یزد با عنوان علمداران سایبری الغدیر برگزار شد.


علمداران سایبری الغدیر