سامانه پیامی از بهشت، اولین سامانه وصیت نامه شهدا، سرداران و ایثارگران عرصه دفاع مقدس در استان یزد می باشد که بر پایه فناوری پیام کوتاه و وب می باشد. برای عضویت در سامانه،یک پیام کوتاه بدون متن به شماره ۳۰۰۰۲۵۲۶ ارسال نماییدویادر سایتwww.2526.irثبت نام کنید.

سامانه پیامی از بهشت, سامانه وصیت نامه شهدا،