12فروردین روز جمهوری اسلامی ایران, ایران, یزد, شهرستان تفت