تصاویر شهدای ٨سال دفاع مقدس شهرستان تفت


تصاویرشهدا, شهرستان تفت, امیرحسین صولتی