بیانات رهبر انقلاب درباره اتحاد  که بخشی از آنرا در این قطعه صوتی می‌شنوید


برای دانلود  کلیک  نمایید