سالگردارتحال ملکوتی امام خمینی (ره)

 به مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنیم

سایت یادامام وشهدا

 

فرازی از سخنان حضرت امام خمینی(ره) درباره شهادت و شهیدان

   امام خمینی به عنوان معمار تجدید حیات اسلام در عصر حاضر و برافراشته نمودن پرچم

اسلام در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی نقش بسزایی در احیاء ارزشهای والای اسلام

داشتند. در این بین یکی از واژه هایی که توانست نقش حیاتی و محوری در سرنوشت اسلام

و انقلاب اسلامی ایفا نماید همانا واژه ایثار و شهادت بود که این مفهوم توسط رهبران

انقلاب و در راس آنها امام خمینی(ره) به خوبی تبیین  گردید و به برکت همین مفاهیم بود که

ملت ایران توانست در مقابل دشمنان خارجی قد علم نماید. گستردگی موضوع شهادت و

تاثیر آن در سرنوشت انقلاب و جامعه به حدی بود که موجب تشکیل نهادی به نام بنیاد شهید

انقلاب اسلامی گردید.

اینک به فرازهایی از این سخنان اشاره می نمائیم.

((از شهادت باکی نیست ... شهادت ارثی است که از اولیا ما به ما می رسد.))

***

 

((شهادت فخر اولیا بوده است و فخر ما.))

 

***

 

شهادت عزت ابدی است، حیات ابدی است. آنها از شهادت بترسند و از مردن

بترسند که مردن را تمام می دانند و انسان را فانی.))

***

شهادت هدیه ای است از جانب خدای تبارک و تعالی برای آن کسانی که لایق

هستند و دنبال هر شهادتی باید تصمیم ها قوی تر بشود.

***

ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است.

 

 


 


امام, امام خمینی, سالگرد امام خمینی, سخن امام در مورد شهدا