«مهدی خندان» چگونه فرمانده تیپ عمار شد؟

ر یکی از کتاب‌ها خواندم که روزگاری می‌شود در این انقلاب مادرها پسرانشان را داماد می‌کنند ولی پسرها به حجله نمی‌رسند و شهید می‌شوند و این در حالی است که پدر و مادرها شادی می‌کنند.
 
 
>>ادامه مطلب<<