::.این وبلاگ برای آشنایی مسلمین جهان با شهدای شهرستان تفت یزد می باشد.::